Nhớ

Tác giả:

:::::::::::Nhớ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

  • Anh ở bên này nhớ bên kia
   Tình như mây khói đã xa lìa
   Còn trôi theo nỗi cuồng nhân thế
   Vương chút bụi trần cõi si mê.

   Anh đứng bên này ngóng bên kia
   Đời soi huyễn ảnh nỗi chia lìa
   Tâm còn vương vấn sầu nhân thế
   Huyễn mộng thôi tàn chút si mê

   Sao mãi bên này nhớ bên kia
   Tình không bến đậu cõi đi về
   Tình xa tình ngộ đời nhân thế
   Thả gió bụi trần với si mê.

   Không Quán
   19 march 2009

 

Thảo luận cho bài: "Nhớ"