Nhớ

Tác giả:

Rừng thu ướp hơi sương,
Say ru lòng người nhớ tới quê-hương.
Đàn vương bao nhớ thương,
Sầu dâng mắt ai bóng hình thôn vắng.

Đời say gió muôn phương,
Tôi mơ thời-gian:
Chiều tắm ánh nắng tàn,
Dần khuất bóng xóm làng,
Diều khoan-thai sáo ngàn,
Cùng than-van ân-tình cô lái xinh.

Nhớ ngày xưa mình tôi ra đi,
Nước mắt em tôi thắm thiết trong mi chia ly.
Nhớ-nhung còn thắm,
Đôi khi còn thắm câu thơ năm xưa,
Xa vắng bao ngày tháng.

Mùa thu lướt êm-êm,
Tôi nghe hồn người thức giấc cô-miên.
Tìm đâu thấy bóng em,
Đàn tôi nhớ-nhung một thời trinh-trắng.

Đừng mong đoá hoa tàn,
Nơi đây trầm tư,
Thầm nhớ tới dáng người,
Đời đã vắng tiếng cười,
Làn môi hương phai rồi,
Buồn nhớ tới dáng người yêu áo-cánh.


Thảo luận cho bài: "Nhớ"