Nhớ

Tác giả:

(Nhân đọc truyện ngắn “Chị Hai ơi” của Trần Thuỳ Mai)

Đã mấy mùa trăng không gặp nàng
Từ ngày rong ruổi tận phương Nam
Tìm quên một bóng hình xưa cũ
Ghi đậm trong tôi thuở rẽ đàn

Vết thương ngày ấy còn in dấu
Mười mấy năm qua vẫn chửa lành
Hạnh phúc tròn đầy sao gãy đổ?
Trách người sao tình nghĩa vội tan

Lòng vẫn cố quên sao vẫn nhớ?
Mơ người trong giấc ngủ buồn tênh
Tim tôi đau xót nào ai biết
Mãi nhớ mùi hương thuở có em

Cuộc tình tan hợp “chuyện Liêu trai”
Tình cờ đọc truyện Chị Hai ơi!
Thương mình… xót nghĩ người trong cuộc
Ai khổ? ai cười? ai đắng cay?
Nguồn: Dòng thời gian (thơ), Bảo Cường, NXB Trẻ, 1999

Thảo luận cho bài: "Nhớ"