nhớ

Tác giả:

Trời hôm nay không có nắng

Vì có đám mây giăng
Nhớ em, anh quên áo
Nên nỗi buồn đóng băng.

10.1988

Thảo luận cho bài: "nhớ"