Nhớ Ba Vì

Tác giả:

1.
Ba Vì mờ cao
Làn sương chiều xa buông gió về
Hương núi thơm dâng hồn về đâu
Rừng thông lên màu tím
Ðồi lau úa trong hơi mờ ướt
Nước róc rách đâu đây
Gót chân đi lang thang lối về miền mây

Ba Vì ơi!
Thu mùa xưa tà áo em màu thu
Tiếng chuông vang sớm chiều
Âm vang xa xa … xa…. xa ….

Từ xa thương nhớ Ba Vì ơi
Thời gian chưa muốn phai dáng người
Giang hồ dừng bước
Nhớ nhung Ba Vì ơi …

2.
Ba Vì mờ cao
Làn sương chiều xa buông gió về
Hương núi thơm dâng hồn về đâu
Từ xa xa mà hướng
Tầm đôi mắt qua nơi miền tây
Thấy bóng núi cao cao
Gió đưa mây lang thang lối về ngàn xưa

Khi chiều buông,
trăng vừa lên, vầng trán soi màn sao
Tiếng chuông vang núi rừng
Âm vang xa xa …xa ….xa …

Ngồi nghe bên suối lên đời hoa
Hồ mây dâng sóng dưới trăng mờ
Ðêm về màu tím
Tím như màu ngày xưa.

 

20-10-1988

Quang Vĩnh ghi lại theo nghệ sĩ Kim Ngọc, ông Vạn Thắng và các bạn Tây Tiến của tác giả

Trích từ tập “QUANG DŨNG: Người và Thơ”
Tủ sách Thế Giới Văn Học
Nhà xuất bản Hội Nhà Văn 5/1990

 

Thảo luận cho bài: "Nhớ Ba Vì"