Nhớ Chiều

Tác giả:

Tôi nhớ em ? Không…!Tôi nhớ chiều
Chiều năm xưa ấy mà không chiều này
Cái ngày tay nắm trong tay
Tình môi khẻ hỏi, nghiêng tai… gật đầu
Bây giờ thì đã xa nhau
Nhớ không em buổi chiều nao…chúng mình ?

Thảo luận cho bài: "Nhớ Chiều"