Nhớ Chùa

Tác giả:

Nhớ chùa lòng muốn lên thăm

Sườn non đã dốc, đá dăm lại nhiều

Lắng tai nghe tiếng chuông chiều

Mặt hồ lắng sóng, mây điều bay qua

(Trích Trăng hoàng hôn)

Thảo luận cho bài: "Nhớ Chùa"