Nhớ Cỏ

Tác giả:

Thức khuya ta làm thơ nhớ em

Nhớ em ta hình tượng môi mềm
Sóng mũi thanh, má soan, tóc bím
Răng khểnh khẽ cắn môi ta êm.

Nhớ Cỏ! Nhớ Cỏ quá! Đêm sâu
Hồn lịm dần biển mắt Cỏ nâu
Nếu một mai, bên kia thế giới
Dáng thướt tha, chẳng để lại đâu.

Ôm ấp, tim em đếm thời gian
Ta biết ta yêu em chứa chan
Tay ngọc ngà ru hồn vào mộng
Nhớ em! Nhớ em quá! Khẽ than.

Liễu lượt là, Cỏ dáng kiêu xa
Nhớ em ta hôn má ngọc ngà
Da mềm thoảng hương thơm thạch thảo
Hạnh phúc quá. Ta hát bài tình ca.

Ta nhớ Cỏ nghịch ngợm hồn nhiên
Ta nhớ Cỏ lí lắc huyên thuyên
Ta nhớ Cỏ, ta nhớ Cỏ lắm!
Nguyện kiếp sau ta sẽ đóng thuyền.

Thảo luận cho bài: "Nhớ Cỏ"