Nhớ Đàn Cò Trắng

Tác giả:

Lê Hoàng Anh – Thập Nhất


Thuở nhỏ về quê theo mẹ, thấy đàn cò trắng sang sông. Hoàng hôn đỏ rực mênh mông, cánh đồng bao la lặng lẽ.

Nhịp võng thoảng trong gió chiều, tiếng mẹ à ơi hát ru con.
Cò con con ngủ cho ngoan, sữa mẹ nuôi con khôn lớn.

Cánh cò trong câu hát dân ca, cánh cò trong tiếng hát mẹ ru.
Bay cả vào trong giấc ngủ lay động lòng tôi.

Cánh cò trong câu hát dân ca, cánh cò trong tiếng hát mẹ ru.
Bay cả vào trong giấc ngủ, lay động lòng tôi suốt đời.

 

Thảo luận cho bài: "Nhớ Đàn Cò Trắng"