Nhớ Đàn Xe Nước

Tác giả:

Rì rào dòng sông âm vang đôi bờ 
Mênh mang sông nước tiếng đàn xe 
Cuồn cuộn Trà Giang trăng nghiêng mây biếc sóng lao xao 
Làn gió vi vu ú ù …….
Nước cuốn trắng xóa reo vui 
Long lanh mưa bay đàn ca trong nắng hè 
Ngân nga man mác trên dòng 
Đêm trường trầm lắng dư âm khi chiều buông 
Ta nhớ quê ta có núi Ấn sông Trà 
Ta nhớ quê ta có núi Ấn sông Trà 
Giờ đây ta lắng nghe rì rào dòng sông âm vang đôi bờ 
Mênh mang sông nước tiếng đàn xe 
Cuồn cuộn Trà Giang dâng cao lớp lớp sóng hờn 
Trào dâng lớp lớp hận thù 
Nước xoáy trắng xóa xe quay không ngừng 
Như sông kia băng chảy về xuôi 
Như quê ta tranh đấu tự bao đời 
Để đàn xe nước hát không thôi lớp lớp kiêu hùng 
Để đàn nước chảy hát yên vui ….

Thảo luận cho bài: "Nhớ Đàn Xe Nước"