Nhớ Em Lý Bông Mai

Tác giả:

Bông mai vàng thuở nàng còn trẻ
Trên lối đi về lắm kẻ đợi trông 
Bây giờ tình đã sang sông
Anh trèo cây khế, ngó mong đất (á) trời.

ĐK:
Bông mai vàng tiễn chàng xa xứ
Em ở quê nhà em cứ đợi trông
Mai vàng nở rộ mùa bông
Anh xa mà chẳng.. trông mong ngày về

Bông mai ơi! Hỡi bông mai vàng!
Giờ chàng vẫn xa mùa xuân tết đến 
Cho cõi lòng ta thui thủi mình ên 
Con trăng thề, con trăng não nề
Ơi lý xàng xê, ai về trăng sáng
Quê nhà chỉ có.. mình ta nhớ chàng


( => ĐK ……………………….. )

Bớ anh ơi…..!!! sao chẳng nói một lời !!!
Bớ anh ơi…..!!! sao chẳng nói một lời !!!
Bớ anh ơi…..!!! sao chẳng nói một lời !!!

Thảo luận cho bài: "Nhớ Em Lý Bông Mai"