Nhớ Gì ?

Tác giả:

chào đêm tận tuỵ nhớ người
ly cà phê cũng ngậm ngùi đắng theo

cầm lên đặt xuống buồn thiu

còn ta nguội ngắt kêu rêu lời tình

chào trăng vò võ một mình

xanh heo hắt sáng dập dềnh chìm trôi

hoa đêm nở rất ngậm ngùi

em còn biền biệt góc trời đẩu đâu

Thảo luận cho bài: "Nhớ Gì ?"