Nho Học Tinh Hoa

Tác giả:

Nho Học Tinh Hoa

Theo quan niệm xưa thì nhân là một phẩm chất đạo đức cao nhất của con người. Các triết gia cổ của Trung Quốc đã xây dựng một học thuyết gọi là Nhân học để bàn về những giá trị của nó. Theo thời gian, ngày nay, đức nhân với những giá trị tốt đẹp của nó vẫn cần thiết cho sự tu dưỡng đạo đức của chúng ta.
Trong gia đình, đức nhân được thể hiện bằng sự hiếu đễ, ra xã hội nhân được biểu hiện bằng tình yêu thương con người. Nếu như ai cũng có đức nhân ở trong mình thì mối quan hệ giữa con người với con người trong xã hội sẽ tràn ngập tình yêu thương. Một xã hội tràn ngập tình yêu thương thì ở đó cái xấu sẽ không thể tồn tại.
6678_p12604
Giáo dục đức nhân cho mọi người đặc biệt cho trẻ em là hết sức cần thiết vì nó sẽ giúp các em bồi đắp một nhân cách trong sáng, một lý tưởng cao đẹp, một tấm lòng rộng mở để các em bước vào đời.
Cuốn sách này là một tập hợp những câu chuyện về những người có đức nhân. Thông qua các câu chuyện đó chúng ta sẽ hiểu rõ hơn thế nào là đức nhân và tại sao chúng ta lại cần phải tu dưỡng đạo đức để có lòng nhân.

Thông tin chi tiết

  • Tác giả: Tống Nhất Phu
  • Nhà xuất bản: Nxb Văn hóa Thông tin
  • Nhà phát hành: Chưa có
  • Khối lượng: 520.00 gam
  • Kích thước: 13×19 cm
  • Ngày phát hành: 2003
  • Số trang: 673

Thảo luận cho bài: "Nho Học Tinh Hoa"