Nhớ Không Nhớ Gì

Tác giả:

Ủ giữa đôi tay ly cà phê nguội
Ủ giữa trái tim những trang thư nhàu
Chờn vờn trong ta đuờng cùng dốc mỏi
Lấp lửng nơi em đóng cửa rút cầu

Nghe đã quen tai những lời cấm cẳn
Phấp phới trong buồn một rẻo khăn tang
Ta đã quen rồi nói bằng câm lặng
Ðể những đêm dài héo ruột bầm gan

Ðiều gì trong em làm mờ kỷ niệm
Bóng nào trong em xô dạt tương lai
Hạnh phúc nồng nàn một đời tìm kiếm
Có đâu bây giờ như vạt nắng phai

Ủ giữa đôi tay một ly rượu nhạt
Ủ giữa buồn riêng một giải trăng trôi
Nhớ không nhớ gì vẫn lời suối hát
Nhớ không nhớ gì em vẫn trong tôị

Thảo luận cho bài: "Nhớ Không Nhớ Gì"