Nhớ lại ngày đầu gặp Huế

Tác giả:

Ngày ấy sông Hương đầy những gió
Tôi nhìn thành phố thấy mênh mang.

Ngựa hồng nào có trên thảm biếc
Áo cưới em may chắc vội vàng.

Ta pha mực tím thương yêu lại
Vở trắng vô cùng chưa hết trang.

Nón bài thơ giấu trăm trận bão
Huế – xoáy lốc vào hai mắt tôi.
Nguồn: Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến, Hoàng Nhuận Cầm, NXB Hội nhà văn, 2007

Thảo luận cho bài: "Nhớ lại ngày đầu gặp Huế"