Nhớ Lào

Tác giả:

Một điệu hát Lào do Lê Thương đặt lời Việt

Lời 1:

Nhớ nước non xứ Lào
Cùng tiếng “khenè” bên rừng
Noòng khoe xiêm áo
Múa hát ca không ngừng
Noòng khoe xiêm áo
Múa hát ca không ngừng
Nhớ suối reo bên rừng
Cất tiếng ca đồi thông
Nhớ những cô má hồng
Ngồi dệt sà rông
Nhớ bóng dăm cô nàng
Ngoài bờ Mê Không
Gánh nước đi vô làng
Ngoài bờ Mê Không
Gánh nước đi vô làng

LỜI 2:

Nhớ thú vui trong làng
Kỳ hát boun trang hoàng
Người Lào giầu sang
Hát múa bên dân thường
Người Lào giầu sang
Hát múa bên dân thường
Nhớ đám trai an nhàn
Quấn quít bên người quen
Nhớ những hơi rượu cần
Của mọi người dân
Nhớ bóng thưa khiêm nhường
Của một Lào Nương
Cất bước đi trên đường
Của một Lào Nương
Cất bước đi trên đường

CHÚ THÍCH:
Khenè: kèn thổi Ai Lao làm bằng ống sậy
Noòng: tức là Nàng
Sa-rồng: chăn người Ai Lao hay phủ mặc
Hát boun: kỳ hội lớn có nhiều múa hát của Ai Lao
Mê Không: sông Cửu Long chảy dọc suốt quốc gia Ai Lao

TÀI LIỆU THAM KHẢO: Bài Hát Trẻ Em, Xuân Thu xuất bản khoảng năm 1963 ở Việt Nam

Thảo luận cho bài: "Nhớ Lào"