Nhớ Lúc Bé

Tác giả:

Nhớ lúc bé thấy trong ta cô dơn 

Cố muốn biết những suy tư muộn phiền
Sao đã đến vây lấy ta bao đêm
Buồn vấn vương những vì sao

Nhớ lúc bé thấy trong ta cô dơn
Nước mắt cứ mãi rơi trên mi cay
Thấm ướt gối chăn mỗi đêm suy tư
Vì cớ sao ta buồn tênh?

Nhớ ngày xưa còn thơ đã yêu vu vơ
Một thoáng đã qua mất rồi
Tháng ngày trôi
Tuổi thơ đã theo hôm qua còn đâu

Hãy vui đùa hồn nhiên
Hãy quên ưu tư
Và chớ lãng quên tháng ngày
Sẽ trôi qua mau như là bao cơn mưa.

Thảo luận cho bài: "Nhớ Lúc Bé"