Nhớ – Mê

Tác giả:

tặng những tình nhân

Nhớ

Họa may năm bảy đời sau
Có người mới biết nhớ nhau kiểu nầy

Họa may trời đổi đất thay
Có người mới hết ngồi đây nhớ người

Họa may chỉ những kẻ khùng
Mới mê cái kiểu tôi từng mê em

Họa may chỉ những kẻ điên
Mới mê cái kiểu tôi triền miên mê

Thảo luận cho bài: "Nhớ – Mê"