Nhớ Nàng Xưa

Tác giả:

Nhớ Nàng Xưa
Thu đến gió lay rụng lá vàng
Lá từ trường nhỏ lá bay sang
Tương tư heo hắt như màu lá
Nhung nhớ sầu thương tưởng bóng nàng
Sớm sớm nhìn mong em đến lớp
Chiều chiều trông đợi nhỏ về ngang
Mối tình thơ mộng ngày xưa đó
Mỗi độ thu về lại ngỡ ngàng

Nguyên Đỗ

Thảo luận cho bài: "Nhớ Nàng Xưa"