Nhớ Người Xưa

Tác giả:


Thu đã sang mùa trời trở lạnh
Bao đêm thao thức nhớ người xưa !
Tình vương trong mộng tình vô vọng
Chỉ có tình sầu với gió mưa !!! 

 

Thảo luận cho bài: "Nhớ Người Xưa"