Nhớ Nhà

Tác giả:

Tháng mười gió bén như dao
Cắt rơi chiếc lá thả vào lòng tôi
Vói tay lên vuốt mặt đời
Loay hoay chạm phải vết thời gian qua
Nhám tay mới biết đã già
Mà đường quê cũ còn xa muôn trùng
Lá sao không rụng về gần
Để tôi nhặt nhớ thương hong nỗi buồn

Quan Dương

Thảo luận cho bài: "Nhớ Nhà"