Nhớ nhà

Tác giả:

Bỏ nhà trót đã bấy nhiêu năm,
Lửng cả non Hồng với nước Lam.
Thiệt có quên chăng, trời mới biết,
Nếu còn về nữa, đất e lầm.
Gửi tình thăm viếng, mây ra Bắc,
Nặng ước đoàn viên, nguyệt ghé rằm.
Muốn kháp mặt nhau trong giấc mộng,
Canh khuya chưa ngủ, gượng lên nằm.
(1933)

Thảo luận cho bài: "Nhớ nhà"