Nhỡ Nhàng

Tác giả:

Công tôi xe chỉ vót nan

Phất diều mướn gió nơi nàng thả chơi
Nỡ nào tắt gió nàng ơi!
Cho diều tôi xuống, cho tôi nhỡ nhàng….

Thảo luận cho bài: "Nhỡ Nhàng"