Nhớ Nhỏ Đôi Tay

Tác giả:

Nhớ em, nhớ nhỏ đôi tay
Hơi hương nhớ dịu, lông mày nhớ thanh.
Măng trong, anh nhớ long lanh,
Hàm răng, anh lại nhớ anh hay nhìn!

Thảo luận cho bài: "Nhớ Nhỏ Đôi Tay"