Nhỏ Ơi, Phố Gọi

Tác giả:

trời lập đông, nắng gầy không đủ ấm

rét lạnh, buồn, đường nằm duỗi dọc ngang

người bước vội, bỏ lại phố ngỡ ngàng

nhớ da diết Nhỏ môi hồng má thắm

sáng, chân sáo nhịp vui con ngõ vắng

trưa, hẹn hò nên nắng cũng ngóng trông

chiều, gió nhẹ tỉ tê chuyện của lòng

tối phủ vội, tâm mông mênh trầm lắng

Nhỏ, mùa này học thi, đêm thức trắng

nợ bút nghiên nhọc nhằn trả chưa xong

mặc con ngõ chờ đợi bước thong dong

mặc khoảng đường mong dáng hiền, tóc ngắn

này Nhỏ ơi, có nghe lời phố nhắn

đêm hoa đăng, đèn giăng mắc sắc màu

sáng lấp lánh, đón chân sáo về mau

cho lòng phố xôn xao hôn gót Nhỏ!

Niệm Nhiên

viết cho Phố Ơi của Lâm Bích Nhy

Thảo luận cho bài: "Nhỏ Ơi, Phố Gọi"