Nhớ Quê

Tác giả:

Ở đó còn lại con sông
Khúc thơ thẩn ngóng khúc tần ngần trôi
Bên bờ lở ngó bên bồi
Đò ngang chưa kịp bắc lời nhớ thương

Ở đó còn lại con đường
Sương giăng lá rũ phố phường ngủ quên
Nỗi buồn tuổi dại không tên
Vu vơ ghé lại đậu thềm mưa bay

Ở đó em chưa hề hay
Mối tình ta giữ để say với đời
Chân đi lòng gửi lại rồi
Aó cơm chi để nửa trời nhớ quê

Thảo luận cho bài: "Nhớ Quê"