Nhớ Quê Nhà

Tác giả:

Ở quê nhà có gì vui không em ?
Chắc hôm sau, giòng nước vẫn êm đềm 
Những con đò nằm yên phơi dưới nắng 
Khói lam chiều cao vút cánh diều lên.

Ở quê nhà tháng Bảy mưa ngâu chưa?
Luống ngô, khoai, vườn nhãn chắc xanh màu 
Lũy tre già, bờ ao in bóng mát 
Tiếng nô đùa mục đồng cỡi lưng trâu.

ĐK:
Nhớ, nhớ sao là nhớ
Nhớ lúa vàng thơm chín rụng trên đồng 
Nhớ cánh cò bay nhớ lời mẹ hát 
Nhớ, anh vẫn nhớ
Nhớ những ngày mưa lũ tràn bát ngát 
Nước trấn đồng gần, nước trấn đồng xa.

Ở quê nhà chắc rừng u minh xa?
Muỗi vo ve lùng lắng khi treo cành
Lý qua cầu vọng em, anh vẫn nhớ
Nhớ vô cùng những điệu hát quê hương !!!

Thảo luận cho bài: "Nhớ Quê Nhà"