Nhớ Quy Nhơn

Tác giả:

Lần này ta lại nhớ Quy Nhơn
Tâm trí nao nao, sáng chập chờn
Bình Định bao giờ em trở lại?
Hàng dừa trong gió gọi từng cơn.
(1983)

Thảo luận cho bài: "Nhớ Quy Nhơn"