Nhớ Ra

Tác giả:

trăng tuyệt vọng đêm nào giữa biển
bơi cạnh thuyền khẩn khoản van xin
có chàng thi-sĩ đang say sóng
muốn vớt trăng lên, ngại chết chìm.

 

Thảo luận cho bài: "Nhớ Ra"