Nhớ Thương

Tác giả:


Lỡ làng một cánh hồng nhung
Em về, ngày tháng chập chùng nhớ thương

Xa rồi hương cũ còn vương
Dáng em xa khuất cũng dường như mây

Rừng tôi lá úa rơi đầy
Gió em nhẹ đến hàng cây hôm nào

Thoảng như một giấc chiêm bao
Tỉnh ra mới thấy lòng nao nao lòng

 

Thảo luận cho bài: "Nhớ Thương"