Nhớ Thương

Tác giả:

Mỗi buổi hoàng hôn trong mắt em ,

nắng chiều rơi-rụng ở đầu làng !
Gió buồn chọc-ghẹo hàng dương khóc !
Em nhớ thương anh lệ tuôn tràn !
Chim đàn tung cánh bay về tổ.
Cõi lòng đơn-lạnh, em thở-than !
Anh hởi ! Giờ đây anh có biết
em đang đau-khổ cũng vì anh !!!
Lòng em mơ-ước chân trời mới
nơi có chúng mình ngập ái-ân !!!
Chiều nay gió réo sao nhiều quá ,
như tiếng cô hồn cũng khóc-than !!!

Sương Đêm

Thảo luận cho bài: "Nhớ Thương"