Nhớ “trăng”

Tác giả:


Paris trời có lạnh ?!
Bên này nắng hanh vàng
Hoa cúc rừng rực ánh
Thao thức suốt canh tàn

Nhớ “trăng” lòng thổn thức
Muốn ôm hồn Paris
Nghe con tim rỉ nhức
Đường xa ngại bước đi !

Bao giờ được ghé thăm
Thương không ngại xa xăm
Hỏi “trăng” vàng bên ấy
Có rạng rỡ đêm rằm

Thu Cali lành lạnh
Nhớ “trăng” thu sầu dâng
Bao giờ cho gặp gỡ
Để lòng hết bâng khuâng !

Hương Việt9/2005 

 

Thảo luận cho bài: "Nhớ “trăng”"