Nhớ Về Hải Ðảo

Tác giả:

Ðêm trùng sóng đảo
cơn mơ
Nồng vai hơi thở
ấm bờ tim rung

Làn da ngọt
phiến môi nhung
Tay đan lồng ngón
tay khung
giử đời

Về đâu
gió cuả biển khơi
Trùng vây sương thẫm
êm lời vấn vương

Chia tay
biền biệt nẻo đường
Bên kia vạt nắng
người
vương mắt sầu

Thiên đường
từ một đêm thâu
Long linh ánh mắt
mưa ngâu gọi tình

Hôm nao
biển sáng lân tinh
Ra đi
nhớ
ánh bình minh
mắt người

Cát Biển
2/11/2004

Thảo luận cho bài: "Nhớ Về Hải Ðảo"