Nhớ vợ hiền

Tác giả:

Chăn gối cùng nhau những ấm êm,
Bỗng làm ngọc nát, bỗng châu chìm.
Đầm đìa giọt thảm khăn hồng thấm,
Lạnh lẽo đêm xuân giấc mộng tìm.
Hình dạng mơ màng khi thức ngủ,
Tiếng hơi quanh quẩn nếp y xiêm
Bảy năm vui khổ, nghìn năm biệt,
Sớm gió chiều mưa lắm nỗi niềm.
Bài thơ này nằm trong bài ký Linh Phượng – Tập lệ ký của Lâm Trác Chi đăng trên Nam Phong tạp chí số 128 (4-1928), do tác giả viết về Linh Phượng, người vợ đầu do bác dâu chủ động tác hợp cho ông, chết khi mới vừa 20, để lại cho ông một con gái. Bài ký này sau được Nam Ký thư quán xuất bản năm 1934 tại Hà Nội.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 128, 4-1928

Thảo luận cho bài: "Nhớ vợ hiền"