Nhớ Xuân

Tác giả:

Vũ Ngọc Bích


Đêm nay chờ đón giao thừa
Nhớ mùa Xuân thắm năm xưa xa vời
Cố hương ngút tận mù khơi
Kẻ Âu, người Á bên trời khóc than
Còn đâu pháo đỏ nhuộm đàng
Còn đâu mai nở bên hàng dậu thưa
Còn đâu lũ trẻ nô đùa
Còn đâu bóng dáng ông Đồ bút nghiên
Còn đâu vành nón nghiêng nghiêng
nơi cô thôn nữ dịu hiền ngây thơ
Xuân về với những ước mơ
Giấc mơ chưa đạt, bên bờ chia ly
Thôi đừng than khóc làm chi
Để cho lệ ướt vành mi đầm đìa
Quê hương còn chi ngóng trông
Gia đình sum họp nhiệm mầu ơn trên
Xuân này vắng bóng mẹ hiền
Mẹ còn tứa gối đêm đêm nguyện cầu
Con đi mãi tận trời Âu
Ráng lo lập chí công hầu mẹ mong
Quê người con chỉ ngóng trông

 

Thảo luận cho bài: "Nhớ Xuân"