Nhộn nhịp Lễ hội Nàng Hai của dân tộc Tày

Tác giả:

Lễ hội Nàng Hai là một nét sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo của dân tộc Tày, theo đúng tên gọi là: “Mời Nàng Hai (mời Nàng Trăng) xuống hạ giới để giao lưu cùng với con người”.

nang hai 3

Là lễ hội dân gian truyền thống của dân tộc Tày, mang đậm tín ngưỡng phồn thực của người Việt cổ, Lễ hội Nàng Hai được sáng tạo từ chính cuộc sống sinh hoạt và lao động sản xuất của người nông dân miền núi. Họ mong muốn mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, có cuộc sống ấm no. Chính vì vậy, họ gửi gắm những niềm mong muốn đó vào mẹ Trăng.

Thầy Bụt làm lễ mời mẹ Trăng xuống trần gian
Thầy Bụt làm lễ mời mẹ Trăng xuống trần gian.

Lễ hội Nàng Hai được tổ chức vào mùa xuân và mùa thu trong phạm vi một xã hoặc nhiều xã dưới nhiều tên gọi như: Hội Trăng, hội mời Nàng Hai và được tổ chức dưới nhiều hình thức khác nhau. Lễ diễn ra có thầy Bụt làm chủ, dâng lễ lên trời mời Nàng Hai nhập vào hai cô gái để hát đối đáp chúc phúc cho dân bản có một mùa màng bội thu và chia sẻ với những người không gặp may mắn.

Trình báo thổ công xin được tổ chức lễ hội
Trình báo thổ công xin được tổ chức lễ hội.

Theo tín ngưỡng dân gian của người Tày, trên cung trăng có các mẹ trăng và 12 nàng tiên là con các mẹ trăng. Hàng năm, chăm lo, bảo vệ mùa màng và cuộc sống của người dân dưới trần gian. Lễ hội Nàng Hai là cuộc hành trình lên trời đón mẹ trăng và các nàng tiên xuống vui hội trần gian, giúp nhân dân việc đồng áng, mùa màng bội thu, cho muôn nhà hạnh phúc.

Đi giày cho mẹ Trăng
Đi giày cho mẹ Trăng.

Lễ hội Nàng Hai là diễn xướng dân gian tổng hợp bao gồm các loại hình múa, hát, nhạc trong một không gian văn hóa của làng, bản, phục vụ cho một nghi lễ tín ngưỡng cầu phúc, cầu mùa.

Lưu luyễn tiễn các mẹ Trăng về trời
Mẹ Trăng và các nàng tiên vui hội trần gian.

Lễ hội Nàng Hai vừa thể hiện tín ngưỡng dân tộc – tín ngưỡng thờ mẹ, vừa phản ánh nguyện vọng của dân tộc Tày nói riêng và các dân tộc miền núi nói chung trong sự sinh tồn, trong bối cảnh nông thôn miền núi.

Thảo luận cho bài: "Nhộn nhịp Lễ hội Nàng Hai của dân tộc Tày"