Nhốt Sóng

Tác giả:

Sau khuôn cửa bình thường
Chiếc lồng nhiều ô vuông
Giam biển trên thân biển
Nhốt thuyền mê sóng cuồng

Những ngọn triều nước mắt
Trải dài tới hư vô
Theo nụ cười héo hắt
Sầu lặng lẽ xô bờ

Ngàn vỏ chai đã thả
Những lời tình thuỷ chung
Nhốt ngã, trong vô ngã
Giam ta trong bão

Thảo luận cho bài: "Nhốt Sóng"