Như Cánh Phù Du

Tác giả:

Không còn yêu không còn thương 
Không còn mê không còn si 
Thì thôi… 
Như loài chim sau cuộc vui 
không khổ đau xa lìa nhau cuối đời 
Như màu vôi hay màu tơ 
Như mùa Thu hay mùa Đông 
Tình ơi… 
Thì thôi thôi từ đây trên trần thế 
anh đường anh em đường em 
Thế rồi.. 

Tình yêu như cánh như cánh phù du bên đèn 
Tình yêu như đóa như đóa phù dung dưới mưa 
Thì ta đã biết 
Thời gian đã giết 
Tình yêu đã chết 
Đã chết thật rồi anh ơi… 

Không còn chi trong đời ta 
Không còn chi trong lòng ta 
Thì thôi.. 
Có gì đâu khóc làm chi 
Có gì đâu xa lìa nhau 
Thế rồi… 
Khi tình yêu như phù du 
Khi tình yêu như phù dung 
Thì thôi.. 
Thì thôi thôi từ đây trên trần thế 
Anh đường anh em đường em 
Suốt đời… 

Thảo luận cho bài: "Như Cánh Phù Du"