Như Chẳng Thể Gần Hơn

Tác giả:

Em gieo hạt thương mong
Ta say trên lưng ngựa
Hoa em thơm đầy lòng
Ngựa ta phi trong nhớ

Chiếc bánh chưng lạt đỏ
Tổ chim ngoan xanh rừng
Tín vật thương yêu đó
Như hai ta ở cùng nhau

Em thanh cao đài các
Ta gió bụi ngang tàng
Nửa kiếp xưa mù lạc
Nửa sau thừa ương oan

Em cười ta sập xệ
Như một tên sổng tù
Ngoại hình đâu đáng kể
Nội tâm chàng thanh tu

Tình em ơi còn dài
Ðời dẫu nhiều chông gai
Với nhau cùng bước tới
Ta hướng về tương lai

Gần nhau thêm chút nữa
Như chẳng thể gần hơn
Chung nhịp tim, nhịp thở
Chia ngút ngàn yêu thương

Thảo luận cho bài: "Như Chẳng Thể Gần Hơn"