Như Chút Hương Xưa

Tác giả:


Còn đây là bóng người thương,
Hoàng hôn che phủ con đường chiều xưa,
Công viên ghế đá lưa thưa,
Tâm tư lắng đọng dáng xưa em ngồi,
Một mình ở chốn đơn côi,
Ngàn thông réo rắt bồi hồi vấn vương,
Chim trời vụt cánh bốn phương,
Nụ hoa chớm nở chút hương ngọt ngào,
Nhớ nhung còn đó thuở nào,
Cuộc đời phút chốc đi vào hư không,
Dường như trời đã cuối đông,
Tiết xuân len lén nỗi lòng buồn tênh.

Bài thơ này đã được Nhật Vũ phổ nhạc

 

Thảo luận cho bài: "Như Chút Hương Xưa"