Như Cõi Hoang Vu

Tác giả:

Không có anh bầu trời như không có nắng
Không có anh muôn đời mây sẽ ngừng trôi
Không có anh gió buồn nên ngừng thổi
Chim trời thôi không muốn bay
Và đêm thiếu sao đầy

Không có anh trời mùa Xuân cây khô héo
Không có anh đêm về ai nói lời yêu
Không có anh mắt giận đêm không ngủ
Tim sầu lên men đắng cay
Khúc nhạc em viết cho ai

Không có anh thế giới này như hoang vu
Không gian này không hơi thở
Ngày như tối tăm xa mù

Không có anh thế giới này không sinh linh
Thiên thu rừng không cầm thú
Âm u lạnh như cõi chết hoang vắng mênh mang

Không có anh mặt trời kia như đen tối
Không có anh trên đời không có gì vui
Không có anh đất trời như vô nghĩa
Trăm ngàn hoa không sắc hương
Trên đời không có yêu thương

Thảo luận cho bài: "Như Cõi Hoang Vu"