Như Đã Thấy Xuân

Tác giả:

Anh hỏi em còn thấy mùa xuân

Để bước cùng anh chẳng ngại ngần
Xuân vẫn còn đầy trên môi mắt
Xuân hằng ấp ủ nét bâng khuâng

Em hỏi anh còn mấy mùa xuân
Hãy đến bên em bước thật gần
Cho hết đời nhau xuân bất tận
Để thấy lòng xuân mãi lâng lâng

Hãy gọi xuân về trong đêm nay
Hãy uống môi nhau cạn đắm say
Đừng để xuân buồn xuân đi mất
Xuân đến trong nhau một lần này

Xuân đến trong nhau ngày đợi ngày
Mưa gió bên đời một tàn phai
Cố níu đời nhau xuân trở lại
Xuân đến trong nhau sầu nguôi ngoai

 

Thảo luận cho bài: "Như Đã Thấy Xuân"