Như Gió Xa Trời

Tác giả:

Yêu em sầu đến vô cùng 
Hồn trong vất vưởng trăm đường úa hoa 
Mắt ta em dáng nhạt nhòa 
Ý ta em những là đà dại ngây 
Yêu em từ dáng hao gầy 
Tình yêu có thuở như là khói mây 
Tóc lơi buông thõng tơ trời 
Mắt ngời em hé môi cười dại ngây 
Sầu em cũng nhớ thơ mây 
Sầu em si quá tháng ngày lạnh đau 
Gọi em cho bớt cơn sầu 
Tạ em bay ngả trên cầu mạn xuôi 
Yêu em tình đến muộn màng 
Nhạt cơn gió thoảng cho tàn lá rơi 
Hết rồi ta gió xa trời 
Hết rồi ta đứng giữa đời cuồng say

Thảo luận cho bài: "Như Gió Xa Trời"