Như Hòn Bi Xanh

Tác giả:

Trịnh Công Sơn


Nhịp 2/4, nhịp nhàng

(1)

Như một hòn bi xanh,
trái đất này quay tròn,
Căn nhà ta nằm nhỏ
trong lòng một quê hương

Này em trong mỗi con tim
Nhớ mang quê hương của mình

(2)

Như một hòn bi xanh,
trái đất này quay tròn
Đất già cho đời trẻ
nên đời được yêu luôn

Này em trong mỗi con tim
Nhớ mang quê hương của mình

(3)

Như một hòn bi xanh
trái đất này quay tròn
Nơi này ta cùng gặp
những ngày buồn vui chung

Này em trong mỗi con tim
Nhớ mang quê hương của mình

(4)

Như một hòn bi xanh
trái đất này quay tròn
Vô tình ta cùng chọn
nơi này làm quê chung

Này em trong mỗi con tim
Nhớ mang quê hương của mình

Tuyển Tập “Một Cõi Đi Về” – Hồng Lĩnh xuất bản – 1991

 

Thảo luận cho bài: "Như Hòn Bi Xanh"