Như Là

Tác giả:

Bốn mắt chạm lên đường
ôi sao mà dễ thương
gió cuốn tà lụa trắng
tỏa ra triệu sợi hương
một sợi vướng trong máu
nở em trong trái tim
ngực che ngang cặp sách
mắt ngó chân bước êm
đường xa, đường chẳng xa
bờ bụi cỏ nở hoa
có con chim đang hót
chợt ngưng tiếng dòm qua
em bước bước thướt tha
giống như là tố nga
hiện sớm trên mây trắng
tha thướt trắng lòng ta
con đường, đường đầy hoa
con đường, đường có ta
ngoảnh lại năm tháng cũ
vẫn mới nguyên như là

 

Thảo luận cho bài: "Như Là"