Như Mảnh Hồn Trôi

Tác giả:

Như mảnh hồn trôi lạc cuối trời
Thu không về nữa hỡi thu ơi
Chập chờn ta gọi nàng khe khẽ
Động gió em sang úa mất rồi.

Thảo luận cho bài: "Như Mảnh Hồn Trôi"