Như Sóc Con

Tác giả:

Em như con sóc nhỏ
Núp trong ngực người tình 
Nghe nôn nao hơi thở 
Kêu lên một tiếng mình 

Rượu em hề chẳng uống 
Đời vẫn trong như gương 
Hôm qua nhìn gió cuốn 
Rụt đầu ngại hơi sương 

Anh anh anh của em 
Cho em núp vô lòng 
Anh anh anh của em 
Cho em thương anh không 

Em như con sóc nhỏ 
Lông tơ mềm như bông 
Hôm nao mai đua nở 
Ai theo em nên chồng 

Anh anh anh của em 
Cho em núp vô lòng 
Anh anh anh của em 
Em thương anh vô song 


TÀI LIỆU THAM KHẢO:
CD Mắt Mầu Nâu, Nhạc Thơ Văn Họa của Hồng Khắc Kim Mai 

Thảo luận cho bài: "Như Sóc Con"