Như Thái

Tác giả:

Chợt nhớ chàng Phạm Thái
Bỗng tiếc thương Quỳnh Như
Tâm tình đem trang trải
Tang bồng đôi bài thơ

Hồn tưởng mơ tráng sĩ
Lòng vướng nợ tiểu thư
Tâm tình đem trang trải
Tang bồng đôi bài thơ

Đạo quên trong cốc rượu
Tình chôn sâu ý thơ
Bước chân say lảo đảo
Mộng bay hoài vẩn vơ

Tiêu Sơn chùa tạnh vắng
Giang hồ mộng đồ vương
Chùa mộng trong rượu đắng
Đời sau nhớ tiếc thương!

Nguyên Đỗ

Chú thích:

Phạm Thái, một tráng sĩ trong phong trào phục Lê dưới lớp áo nhà sư, được tiểu thuyết hoá trong Tiêu Sơn Tráng Sĩ của Khái Hưng, có một mối tình không trọn vẹn với Trương Quỳnh Như, nàng quyên sinh khi cha mẹ từ chối tác duyên . Phạm Thái vì đó tương tư và say sưa bỏ cả sự nghiệp phục Lê, còn để lại ít bài thơ Say và thơ Tình !

Thảo luận cho bài: "Như Thái"