Như Thuở Ban Ðầu

Tác giả:

Lần đầu em nói yêu chàng
Em ơi dường cả thế gian ghen thầm
Ngoi lên từ chốn cát lầm
Anh thân cỏ giữa sơn lâm ngút ngàn

Gặp em dẫu có muộn màng
Em ơi đừng để bẽ bàng tình nhau
Bao lần lá rụng, cành đau
Lại anh như thuở ban đầu biết yêu

Thảo luận cho bài: "Như Thuở Ban Ðầu"