Như Tiếng Hạc Rơi Mau

Tác giả:

Dấu hỏi lửa xém hồn ta từng lúc
Người đâu rồi, sao biệt dạng, vô thanh
Mới hôm trước còn chia nhau hạnh phúc
Ðã ngày sau tình rứt áo sao dành?

Như kỷ niệm còn thơm mùi hương phấn
Lời chưa khô mà lỗi hẹn sao đang
Người không lẽ đã bắt đầu hối hận
Vội vàng chi người dứt bỏ cung đàn

Dấu hỏi lửa mang chuỗi dài ẩn số
Cộng trừ gì đều bí lối như nhau
Lời thề hứa tan nhanh như làn gió
Lại mình ta trực diện với cơn sầu

Ðến chẳng dễ nhưng đi chừng rất dễ
Không tin mình và cũng chẳng tin nhau
Sao vội vã sao vô tình đến thế
Chuỗi ân tình như tiếng hạc rơi mau

Thảo luận cho bài: "Như Tiếng Hạc Rơi Mau"